تالار زبانشناس

حروف اضافه مهم

:books: لیست حروف اضافه‌ی تک بخشی :books:

aboard : از روی/توى،داخل(کشتى يا هواپيما)
:grapes:aboard → از روی/توی،داخل
:tangerine:about → در حدود
:watermelon:above → در بالای
:banana:absent → غایب
:strawberry:across → در میان
:grapes:after → پس از
:cherries:against → در برابر
:eggplant:along → همراه
:pear:alongside → در کنار
:pineapple:amid → در میان
:green_apple:among → در میان
:tomato:around → در اطراف
:banana:as → مانند
:grapes:aside → گذشته از
:lemon:at → در؛ معمولاً برای اشاره به سطح
:cherries:athwart → از طرفی بطرف دیگر
:tangerine:atop → در بالای
:hot_pepper:barring → بجز
:pear:before → قبل از
:grapes:behind → پشت سر
:cherries:below → در زیر
:green_apple:beneath → در زیر
:hot_pepper:beside → در کنار
:peach:besides → در کنار
:watermelon:between → میان
:grapes:betwixt → در میان
:cherries:beyond → خارج از/ ورای
:eggplant:but → اما
:tangerine:by → توسط
:cherries:circa → در حدود
:grapes:concerning → درباره
:watermelon:despite → با وجود
:pear:down → پایین
:watermelon:during → در طی
:banana:except → جز
:green_apple:excluding → به استثنای
:grapes:failing → شکست
:hot_pepper:following → ذیل
:banana:for → برای
:peach:from → از
:cherries:in → به/ داخل/ در
:lemon:including → از جمله
:peach:inside → داخل
:grapes:into → به/ به داخل
:watermelon:like → مانند
:eggplant:minus → منهای
:lemon:near → نزدیک
:tomato:next → بعد
:tangerine:notwithstanding → با وجود
:strawberry:of → از
:watermelon:off → خاموش
:green_apple:on → بر
:cherries:onto → بر روی
:pineapple:opposite → مقابل
:grapes:out → خارج
:banana:outside → خارج از
:eggplant:over → روی
:pear:pace → سرعت
:eggplant:past → گذشته
:lemon:per → در هر
:tomato:plus → بعلاوه
:grapes:pro → طرفدار
:cherries:qua → بطوریکه
:pear:regarding → راجع به
:apple:round → گرد
:grapes:save → صرفه جویی
:grapes:since → پس از
:watermelon:than → نسبت به
:green_apple:through → از طریق
:apple:throughout → سراسر
:banana:till → تا
:cherries:times → بار
:pineapple:to → به
:green_apple:toward → نسبت به
:hot_pepper:towards → طرف
:grapes:under → تحت
:tangerine:underneath → در زیر
:eggplant:unlike → برخلاف
:cherries:until → تا
:lemon:up → بالا
:hot_pepper:upon → بر
:green_apple:via → از طریق
:tomato:with → با
:grapes:within → در داخل
:watermelon:without → بدون
:green_apple:worth → با ارزش

16 Likes

فهرست زیر فهرست کامل حرف‌های اضافه در زبان انگلیسی است. در زبان انگلیسی تعدادی از حرف‌های اضافه کوتاه و معمولا" شامل ۶ حرف یا کمتر هستند، با این وجود در این فهرست تعداد قابل توجه‌ای از حرف‌های اضافه چند کلمه‌ای هم وجود دارد. با گذشت زمان برخی حرف‌های اضافه به زبان انگلیسی اضافه شده‌اند و برخی دیگر حذف شده‌اند یا معنی آن‌ها تغییر کرده‌است

تک واژه ای:

aboard

about

above

absent

across

after

against

along

alongside

amid

amidst

among

amongst

around

as

aside

astride

at

athwart

atop

barring

before

behind

below

beneath

beside

besides

between

betwixt

beyond

but

by

circa

concerning

despite

down

during

except

excluding

failing

following

for

from

given

in

including

inside

into

like

mid (from “amid”. Usually used poetically.)

midst (from “amidst”. Usually used poetically.)

minus

near

next

notwithstanding (also used post positionally)

of

off

on

onto

opposite

out

outside

over

pace

past

per

plus

pro

qua

regarding

round

save

since

than

through, thru (informal)

throughout, thruout (informal)

till

times

to

toward

towards

under

underneath

unlike

until

up

upon

via

with

within

without

worth

دو واژه ای:

according to

ahead of

as of

as per

as regards

aside from

because of

close to

due to

except for

far from

in to (contracted as into)

inside of (note that inside out is an قید, not a preposition)

instead of

near to

next to

on to (contracted as onto)

out from

out of

outside of

owing to

prior to

pursuant to

regardless of

subsequent to

thanks to

that of

سه واژه ای :

as far as

as well as

by means of

in accordance with

in addition to

in case of

in front of

in lieu of

in place of

in point of

in spite of

on account of

on behalf of

on top of

with regard to

with respect to

غیرمصطلح و کم کاربرد:

anent

anti (وام‌واژه)

behither

betwixt

cum (loan word)

ere

outwith

pro (loan word)

qua (loan word)

re (loan word)

sans (loan word)

'twixt (from betwixt)

unto (largely supplanted by to; used in some formal, religious, or archaic contexts)

vis-à-vis (loan word)

خارج از دستور زبانی:

concerning

considering

regarding

worth

تغییر دهنده های شبه حروف اضافه محدود به عبارات اسمی:

apart from

but

except

plus

save

الفاظ الحاقی:

ago as in “five years ago”, sometimes considered an adverb rather than a postposition

apart as in “this apart”, also used prepositionally (“apart from this”)

aside as in “such examples aside”, also used prepositionally (“aside from such examples”)

away as in “five light years away”, sometimes considered an adverb or an adjective rather than a postposition

hence as in “five years hence”, sometimes considered an adverb rather than a postposition**notwithstanding also used prepositionally

on as in “five years on”, also used prepositionally

through as in “the whole night through”, also used prepositionally

withal archaic as a postposition meaning with

6 Likes

سلام و تشکر از به اشتراک گذاری تون

یه سوال داشتم /البته تاریخ گذاشتن این تاپیک رو هم دیدم/ نمی دونم چرا تو فهرست، به صدر اومده بود/

مثلا در مورد

دیروز تو ویدیوی


پیش فرض معنای این حرف رو جداسازی گذاشتن و البته معناهای دیگه

البته برا turn off که معنای خاموش کردن می ده…جدا کردن و کشیدن برق هم همون معنا رو می رسونه

اینا رو گفتم چون بگم بعضی از این حروف، چند معنا دارن و بهتره با گذشت زمان این فهرست تکمیل شه و البته افعال عبارتی و جمله هایی هم در این تاپیک وارد شه.

در هر حال، خدا قوت :blossom::blush:

4 Likes

افعال عبارتی خیلی گسترده‌ن و معناهاشونم تو بافت‌های مختلف فرق می‌کنه. نمیشه به یک معنی بسنده کرد. به قول خودتون جداسازی رو پیش‌فرض گذاشتن. باید خود زبان‌آموز، به مرور زمان اینا رو یاد بگیره.

7 Likes