تالار زبانشناس

پیش بینی قسمتی در نرم افزار برای زمان بندی بکاپ گیری

میخواستم بگم اگه ممکنه در نرم افزار پیش بینی کنید تا در زمان های خاصی بصورت خودکار پشتیبان گیری یا بکاپ بگیره.یا یه حالتی ک پس از خروج از نرم افزار بصورت خودکار بکاپ بگیره.و یا بصورت دستی قابل تنظیم باشه.سر نداشتن همین موارد یک روز اطلاعاتم پرید.هر چند دروس ابتدایی بود و خیلی مهم نبود ولی اگه چنین امکاناتی میداشت خیلی خوب بود(نرم افزار من بدلیل نامعلوم ساین اوت شده بود!)

4 Likes