تالار زبانشناس

سلام معنی Just lift up your feet رو میخام بدونم

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۲) »

1 Likes

فقط کافیه پاتو بلند کنی.

3 Likes