زمان افعال در ترجمه

زمان بعضی افعال حال ساده است ولی گذشته ترجمه شده مثلا پاراگراف اول , و اینکه طرف خودش راوی و کاری تو گذشته انجام داده چرا متن اصلی حال سا ده است i arrive, i go to

==================
این تاپیک مربوط به درس« جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

راوی به اختیار زمانی رو برای روایت داستانش انتخاب می‌کنه و این داستانم با زمان حال ساده روایت شده و کل متنم با همین زمان روایت می‌کنه. ظاهرا مترجم هم تصمیم گرفته داستان رو با زمان گذشته ترجمه کنه. دلیلشو نمیدونم

1 پسندیده

حال ساده در فارسی دقیق نیست چیزی بین گذشته ساده و حال استمراری است البته مترجم تقریبا خیلی خوب ترجمه کرده

حال ساده توی فارسی خیلی سخته

مثلا مصدر دویدن

من دویدم → گذشته
من میدوم → حال استمراری
من دوم → حال ساده

مصدر آمدن

من آمدم → گذشته
من می‌آیم → حال استمراری
من آیم → حال ساده

4 پسندیده

زمان حال ساده برا حقایق علمی و طبیعی، کارهایی که به صورت مداوم و عادت‌وار انجام میشه…
ولی خب اینجا فک کنم خود داستان رو برای آشنایی کامل با simple present روایت کرده
و اینکه زمان حال استمراری رو توی فارسی با “دارم” مشخص می‌کردند که در طول زمان این دارم حذف شده

2 پسندیده

مرسی . . من فکر میکنم واسه اشنایی گفته

1 پسندیده