تالار زبانشناس

معنی عبارت Flew off

The duck flew off the paper and onto pond

Flew off معنیش پیشه پرواز کردن به بیرون؟
بعد ادامه جمله به فعل نیاز نداره و به سوی برکه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« قلم موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

بلی
یعنی اردک از توی کاغذ به بیرون پرواز کرد.( یعنی جان گرفت و پرواز کرد از داخل نقاشی به بیرون) و بر روی تالاب پرواز کرد.
قسمت دوم هم الزاما نباید فعل داشته باشه. به قرینه حذف شده دیگه

2 Likes

با سلام فکر میکنم یعنی بیرون پریدن

1 Likes

سلام یکی از معنی های off در دیکشنری : به خارج هست
منظورش این هست که به خارج از کاغذ پرواز کرد

2 Likes