تالار زبانشناس

ايجاد كليد هاي میانبر به دسته بندي هاي تالار

با درود و تشكر از زحمات شما. من تصور ميكنم اگر كليد هاي ميان بري براي برگشت به تالار و در انتهاي مطالب زير و پايين صفحات باشه بهتره.
من بعد از خوندن هر مطلبي بايد روي خانه كليك كنم و بعد روي تالار و بعد روي دسته بندي ها و . . . .

ممنون.

1 Likes

این خوب نیست؟

IMG_20181205_120153

3 Likes

بله، بسيار هم عالي. :ok_hand: دقت نكرده بودم.

الان . . . آي فيل ماچ بتر! ثنكز ا لات ! :wink:

2 Likes