تالار زبانشناس

Was یا were

Jack said, “if it weren’t for those three magic beans, I never would have learned how to play giant baseball.

اینجا نباید میگفت they weren’t
It با were نمیاد که

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

هرگاه عملی واقعا رخ داده باشه اونوقت was میاد. ولی اگه it به عملی اشاره کنه که رخ نداده باشه اونجا were میاد

مثال:
I was rich
اینجا شخص واقعا پولداره
If I were rich…
ولی اینحا شخص پولدار نیست. پس واقعی نیست بلکه یه جمله‌ی شرطیه.

یادمه یه ترانه‌ی انگلیسی بود از بیانسه فک کنم اگه اشتباه نکرده باشم اولش با جمله‌ی if I were a boy… شروع می‌شد

19 Likes