تالار زبانشناس

خلاصه‌ی قانون سوم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: پنهان کردن اهداف

خلاصه‌ی قانون سوم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: پنهان کردن اهداف
0

فصل 4 : قانون ۳ - اهدافتان را پنهان سازید

با پنهان کردن اهدافتان، مردم را در ابهام و تاریکی نگه دارید.

اگر از اهداف شما آگاهی نداشته باشند، نمی‌توانند آمادگی دفاع داشته باشند. آن‌ها را با راه اشتباه هدایت کنید. آن‌ها را درون دود بپوشانید. زمانی که از اهدافتان آگاه شوند، دیگر خیلی دیر شده است.
به مردم این شانس را ندهید که به اهدافتان پی ببرند. آن‌ها را گمراه کنید. از صداقت ساختگی استفاده کنید. سیگنال‌های گنگ ارسال کنید. وقتی قادر نباشند، حقیقت و دروغ را از هم تشخیص دهند، نمی‌توانند هدفتان را تشخیص دهند.
بعضی افراد همانند کتاب باز هستند. احساسات خود را بروز می‌دهند، نظراتشان را در هر فرصتی بیان می‌کنند. برنامه‌ها و مقاصدشان را آشکار می‌کنند. آن‌ها به چند دلیل این کار را می‌کنند:
۱. حرف زدن درمورد احساسات و نقشه‌های آینده آسان و طبیعی است.
کنترل زبان و مورد رصد قرار دادن آنچه که قرار است بگویید، نیاز به تلاش دارد.

۲. برخی بر این باورند که با صریح و صادق بودن، قلب افراد را به دست می‌آورند و سرشت خوبشان را نشان می‌دهند.
آن‌ها فریب‌خورده هستند. صداقت درواقع، ابزار برنده‌ای است که بیشتر از آنچه زخم کرده است، باعث خونریزی می‌شود. از همه مهم‌تر با رک بودن خود را قابل پیش‌بینی و خودمانی جلوه می‌دهید. که غیر ممکن است افراد به این دلیل به شما احترام بگذارند و از شما بترسند.

==================
این تاپیک مربوط به فصل« قانون ۳ - اهدافتان را پنهان سازید » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « 48 قانون قدرت »

10 Likes