تالار زبانشناس

توضیح being+past participle

با سلام.
دوستان عزیز در رابطه با being+ pp توضیح میدهید?و در جمله زیر به چه معناست?

Now, a lot of people who are English learners have problems with English pronunciation and especially with being understood, especially being understood by native speakers; Americans, Canadians, British people, etc.

2 Likes

به معنی فهمیده شدن هست.
یعنی فهمیده شدن توسط گویندگان بومی.

معنی کل پاراگراف اینه:

امروزه بسیاری افراد که آموزنده زبان انگلیسی هستند،
با تلفظ انگلیسی مشکل دارند و بخصوص با فهمیده شدن.
مخصوصا درک شدن توسط گویندگان بومی، مثل آمریکاییان، کاناداییان، مردم بریتانیا و …

1 Likes