تالار زبانشناس

No one will ever find my gold

به نظر میاد که این عبارت اشتباه ترجمه شده
No one will ever find my gold
هیچکس تا به حال طلای منو پیدا نکرده

ترجمه متن در حالتی است که به جای ever,
Never بیاد
No one will never find my gold
هیچکس هرگز طلای منو پیدا نمیکنه

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکه ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

با توجه به جمله ever معنی “هیچوقت” داره. هیچوقت، هیچکس طلای منو پیدا نخواهد کرد

2 Likes

پس فرقش با وقتی که never میاد چی میشه؟!

2 Likes

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B8-%DB%B2%DB%B1-%DB%B3%DB%B1-%DB%B1%DB%B2-1

1 Likes

برا تاکید بیشتر میاد

3 Likes

ممنون از جوابتون…

3 Likes