تالار زبانشناس

معنیTurned over a new leaf, then tore right through it

سلام معنی این جمله رو لطفا برام توضیح بدین

1 Likes

یعنی
به سمت یک برگ جدید برگشت و بعد مستقیما آن را پاره کرد (درید)

2 Likes