تالار زبانشناس

سوال گرامری از درس میمون باهوش

در جمله

But… I haven’t got my heart here. It’s on the island, in the apple tree.’

نکته گرامری استفاده ازhave+gotچیه

مگه نمیگیم روی درخت سیب یا در جزیره

کلمه in و on جابجا نیستن؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« میمون باهوش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

5 Likes

کمک لطفا
مرسی
:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

3 Likes

عبارت have got همون have میشه اما یخورده غیر رسمی تره و در محاوره بیشتر استفاده میشه.

خیر جا به جا نیستند.

6 Likes

سلام ایا مالکیت نشون میده

2 Likes

have +got حال کامل هست و اینطوری معنی می کنیم(نیاورده ام)همان ماضی نقلی هست.
نه جابجا نیستن:
روی جزیره
در درخت
-روی جزیره زندگی کردن،روی زمین کشاورزی زندگی کردن و…،توی جزیره دالون نیست که توش زندگی کنن،یه زمین است که روش زندگی می کنن.

1 Likes