تالار زبانشناس

You might as well get it over with

معنی این جمله

You might as well get it over with

چی میشه

==================
این تاپیک مربوط به فصل« تولد چارلی » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « چارلی و کارخانه شکلات سازی »

1 Likes

سلام وقتی ما بخواهیم انجام کاری اشاره کنیم که دلیلی برای انجام ندادنش نداریم؛ یا احتمال بدهیم ممکن هست آن کار بهترین کاری که انجام میدهیم هست از ساختار
Might as well استفاده می شود.

Get over with= get over

همان غلبه بر مشکلی؛ حل مساله

5 Likes