تالار زبانشناس

معنی و مفهوم؟؟

Well, it’s the same with English with you.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

I’m the same with…

زمانی به کار میره که بخواید بگید من هم همینطورم.
اینجا شاید یک کاما جا افتاده باشه.
در اینصورت معنیش میشه:
انگلیسی هم همینطوره، شما هم همینطورید‌.