تالار زبانشناس

معنی و مفهوم جمله

لطفا مفهوم این جمله رو توضیح میدین?

Lindsay: Right. Yeah. Usually I like to go half and half rather than figuring out what everyone got ‘cause (because) it feels so… I don’t know…stiff Gabby: Yeah

==================
این تاپیک مربوط به درس« چگونه در آمریکا قرار بگذاریم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

معمولا من دوست دارم هزینه نصف نصف حساب بشه، بجای این که محاسبه کنیم هرکسی چی گرفته‌. چون این کار یه جورایی… نمیدونم… حس خشک بودن داره

2 Likes