تالار زبانشناس

کلمه vibration اسم جمع است?

در درسنامه تمرینی AJ چرا بعد از کلمه some کلمه vibration جمع بسته نشده است?

I still feel some vibration in my throat but now my chest is also vibrating.

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه تمرین تلفظ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « لرزش ها »

کلمه vibration جزو کلماتی هست که هم میتونه شمارش پذیر و هم غیر قابل شمارش باشه.

1 Likes