تالار زبانشناس

تفاوت دو جمله

با سلام
تفاوت این دو جمله چیه؟
I have just texted Sara.
I just texted Sara.
آیا هردو یکی هستن و فقط برای کوتاه شدن جمله have حذف شده؟

سلام
خیر یکی نیستن. بالایی حال کامله
پایینی گذشته ساده‌ست

1 Likes

از نظر معنی چه فرقی میکنن؟

معنی اولی:
من الان به سارا پیام داده ام.
معنی دومی:
من الان به سارا پیام دادم.

1 Likes