تالار زبانشناس

Dig you a garden in no time flat

کلمه Flat اینجا به time اشاره داره یا به garden? چطور معنی میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« اگر یک دایناسور داشتید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

برای شما یک باغچه را خیلی سریع صاف میکند.

کلمه flat
به in no time
ربطی نداره.

3 Likes