تالار زبانشناس

Play it safe

به معنی امن نگه داشتن میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به داستان« موش صحرایی برهنه لباس میپوشه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

به معنی احتیاط کردن و ریسک نکردن هست.

2 Likes

بی خطر (ایمن) نگه داشتن میشه keep it safe

معنی ایشون :arrow_up::arrow_up::arrow_up: بهتره برای این عبارت

3 Likes