تالار زبانشناس

تقلید سکانسی دیگر از انیمیشن کورالاین

4 Likes

تقلید صدای دوستان پس کجاست ؟؟؟؟؟آیاااااا ؟؟؟؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:

1 Like

متاسفانه دوستان استقبال نمیکنن والا باز میذاشتم.
تنها کسی که مستمرا شرکت میکردن آقا @abolfazl143 بودن.

2 Likes

امان از دست دوستان گل که همکاری نمیکنند :pensive::pensive::pensive:

1 Like