تالار زبانشناس

فعل کمکی would

آیا would به عنوان آینده در گذشته استفاده میشود?مثلا چرا این جمله به کار رفته است?
He had a son in the future that he needed to meet.
چرا جمله به اینصورت نیست?
he would have a son in the future that he needed to meet.
کلا would چه مواقعی به کار میرود?

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

هر دو جمله به نظرم از لحاظ گرامری درسته. اما با توجه به داستان همون جمله ای که در خود متن به کار رفته یعنی
He had a son in the future that he needed to meet
درسته. چون اینجا آینده در گذشته نیست بلکه همون گذشته هست چون همه ی اینها تو تصورات اون فرد بوده (he had a vision). یعنی طرف داره در گذشته یه پسر رو تو ذهنش تجسم میکنه که بایستی ببینتش.

1 Likes