توضیح ساختار Have + object + infinitive / -ing

گرامر
توضیح ساختار Have + object + infinitive / -ing
0

#1

در این پاراگراف دو بار had استفاده شده است.در اولین بار فعل بعد از had با (ing) آمده است.یعنی helping ولی در دفعه دوم فعل بعد از آن معمولی است.علت چیست?
Meanwhile, the mean and bossy step sisters had Cinderella helping them to look their best for the prince’s men. They had her dress them and brush their teeth as usual, but Cinderella said nothing about the slipper.

======================
این تاپیک مربوط به درس «سیندرلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

ساختار Have + object + infinitive / -ing برای گفتن دو مفهوم کلی میتونه به کار بره.

۱- باعث یه کاری شدن (یا همون مجبور کردن)

مثال:

He had me wash/-ing his car

او باعث شد (مجبورم کرد) که خودروش را بشورم

۲- تجربه کردن چیزی

مثال:

We never had customers complain/-ing about the quality of our products

هیچ وقت اتفاق نیفتاد که مشتریان از کیفیت محصولات ما ناراضی باشند.

هر دو حالت ساده یا ing تقریبا تفاوتی در معنی ایجاد نمیکنه. البته بهتره اگه یک فعالیتی استمرارش مد نظرتون بوده از ing استفاده کنین.


نوع ساختار having helped
#3

با توجه به توضیحات شما در این درس، در درس pillow fairy جمله زیر چه ساختاری داردچنین ساختاری را مشاهده میکنیم…having+past tense verb
آیا با توضیحات شما انطباق دارد یا خیر و ساختار دیگری است?
They could be filled with regret at having helped their mother or having cleaned up their bedroom.


درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری»
#4

نه این گرامرش یه چیز دیگس اسمش Perfect Participles هست. این نوع ترکیب وقتی به کار میره که بخوایم بگیم یه کاری تمام و کمال انجام شده.