تالار زبانشناس

کاربرد up در eat him up

but he was scared the tiger was going to eat him up.

در جمله بالا up چه معنی دارد و چرا استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« خرگوش آب زیر کاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

1 Likes

این phrasal verb هست به معنای قورت دادن

در آپدیت بعدی برنامه این نوع افعال هم پوشش داده شده.

7 Likes