How do you groove?

==================
این تاپیک مربوط به داستان« پیتِ گربه و بوگی گربه ی باحال » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

2 پسندیده

چطوری می تکونی؟معنی شده! آیا معنی درستی برای groove هست؟

2 پسندیده

لغت groove در حالت غیر رسمی به معنی رقصیدن هست. اینجا میتکونی یعنی تکون دادن بدن یا همون قر دادن ترجمه شده.

9 پسندیده