تالار زبانشناس

معرفی پادکستی از a.a.e

پادکست از مجموعه all ears english
درباره ی یکی از جلسات ted talk

اپ زبانشناس سری چهارم

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B9-%DB%B3%DB%B7-%DB%B4%DB%B1-1
اپ زووم تد تاک

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B3-%DB%B0%DB%B2-%DB%B2%DB%B8-1

5 Likes

لینک این درسها رو از توی سایت هم بذاری خیلی عالی میشه

2 Likes