تالار زبانشناس

تفاوت continue + infinite و continue + ing

آیا بعد از continue نباید از فعل ing دار استفاده کنیم?
He has shared his story with many people. Since then, he has continued to climb mountains. He has continued to have adventures.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

بعد از فعل continue هم میشه to استفاده کرد و هم ing. معنیاشون یخورده تفاوت دارن.

ing برای وقتی که در یک کاری استمرار بوده

to برای وقتیه که تصمیم به یه کار جدیدی میگیریم.