تالار زبانشناس

تفاوت be و get/got

تفاوت این دو عبارت چیه

got/get angry
be angry

باتشکر …

3 Likes

سلام
Get گاها در شرایط جمله ی مجهول بجای to be بکار می رود که البته مرسوم نیست و معمولا در انگلیسی بریتیش کاربرد داره
و هر جمله ی مجهولی هم خیر، در شرایطی که فعل Stative باشه، توضیح اینگونه فعل:

Stative verb: that express a state rather than an action. They usually relate to thoughts, emotions, relationships, senses, states of being and measurements

مطابق تعریف بیانگر فعلهایی که حالت، افکار ، رابطه، احساس… می باشد.
در شرایط هم که مجهول نباشه و توصیف حالت، احساس با صفت هم باشه بجای be بکار می رود ولی این حالت که get می آوریم بیشتر یعنی شروع به گرفتن حالتی هست. مثلا I got angry یعنی قبلش عصبی نبوده و شروع به عصبانی شدن شده( چی شد همش شد، شد :grinning:) اما I 'm angry خیر تاکید به حالت داره نه تغییر حالت

6 Likes

سللام مچکرم اگر همراه با خود be باشه چطور منظورم am و is و are نیست

پس اگر همراه get/got باشه به معنای شد هستش؟

1 Likes

فعل Be همان am, is, are, was, were هست اما شکل کلی وقتی بخواهیم فرمی در جمله بگیم که خودش افعال کمکی داره be استفاده می کنیم
ساختارهای مجهول رو سرچ کنید متوجه می شوید.
در نتیجه فرق نمی کنه be باشه یا am, is,…
یکی از معانی get شدن هست. فعل get معانی زیادی دارد.

5 Likes