تالار زبانشناس

Be+ made up+ of

He discovered that white light is in fact made up of all the colours of the rainbow

سلام. با توجه به جمله بالا چه موقع از ترکیب)
(+be+ made up+of)
استفاده میکنیم؟
آیا این جمله مجهول است؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

وقتی بخواهیم اشاره کنیم چیزی از چیز دیگری ساخته شده است.
ساختار مجهول هست
Of معادل از ، یعنی حرف مالکیت هست. چراغ ساخته شده است از…

در مورد up هم لطفا این تاپیک رو هم ببینید

12 Likes

خیلی ممنون، عالی بود

1 Likes