تالار زبانشناس

لتس تاک، اسطوره ی ایکاروس و درسی که میتوان از آن گرفت + بررسی واژه ی hubris

لینک مرتبط: لتس تاک، حکایت روباه و انگور ترش

11 Likes

7 Likes

6 Likes

@fdoosti
@a.bayani

Thank you so much for recording your voice for this let’s talk.
There is actually another let’t talk related to this one. Maybe you like it also: :pray:

5 Likes