تالار زبانشناس

لتس تاک، اسطوره ی ایکاروس و درسی که میتوان از آن گرفت + بررسی واژه ی hubris

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B7-%DB%B4%DB%B0-%DB%B4%DB%B6-1

لینک مرتبط: لتس تاک، حکایت روباه و انگور ترش

11 Likes

7 Likes

6 Likes

@F.doosti
@a.bayani

Thank you so much for recording your voice for this let’s talk.
There is actually another let’t talk related to this one. Maybe you like it also: :pray:

5 Likes