تالار زبانشناس

Had + pp گذشته کامل

Jack got home and told his mama he had sold the cow
سلام در جمله بالا چرا از زمان گذشته کامل استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

با سلام

برای بیان عمل یا کاری که در گذشته، قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است:
عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل ماضی بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

عمل اخیر:

got home

عمل قبل تر از آن:

had sold the cow

موفق باشید.

6 Likes

خیلی ممنون عالی و قابل فهم توضیح دادید. :heart_eyes:

3 Likes