تالار زبانشناس

Why do some people eat? Some people eat to relax

از اونجایی که مفعولی در جمله وجود نداره و داره راجع به فاعل سوال میپرسه چرا از do استفاده کرده؟۶۸

==================
این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

3 Likes

سلام، این یه سوال معمولیه. جمله‌اش بوده:
Some people eat (because blah, blah,blah)
سوالیش شده:
Why do some people eat?
why + do/does+subject+verb

3 Likes