غذا خوردن به اندازه

اگر بخوام بگم من به اندازه غذا (منظور همون نه کم و نه زیاد )میخورم چجوری بگم ؟
به اندازه رو نمیدونم در واقع

5 پسندیده

من باشم اینجوری میگم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

I eat enough, not less, not more
My eating is balanced

اندازه یعنی در حد متعادل یعنی اندازه کافی و لازم

7 پسندیده

آفرین بر تو
درود بر تو

5 پسندیده