فرق in the distance و from a distance

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 پسندیده

from a distance : دورادور، نچندان نزدیک
in the distance: در دوردست

11 پسندیده

مرسی… …
این inquire intoبا inquire about که فرق نداره؟

2 پسندیده