تالار زبانشناس

Make them disappear

i did make them disappear
یکی ساختار این جمله را توضیح میده ؟وdid اینجا چرااومده

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام do و does برای حال استفاده میشن، که شکل گذشته شون did هستش
-:من اونها رو مخفی کردم

1 Likes

اینجا did فعل کمکی هست یا اصلی؟

1 Likes

فعل کمکی هست و گذشته doوdoes
فعلی اصلی جملهmakeهست

2 Likes

سلام

فکر می کنم این did برا تاکید بیشتر فعل make اومده

در واقع جمله اصلی I made them disappear بوده ولی چون می خواستن تاکید کنن روش، حالت گذشته از فعل made برداشته شده و به صورت did make دراومده

4 Likes