تالار زبانشناس

نکته در ترجمه

TheLuddites eventually retreated, but not before 2 of them were killed in front of the factory, and ahandful of others were arrested.
در ترجمه اشاره شده که خیلی ها دستگیر شده ولی درمتن گفته یک تعداد انگشت شمار دستگیر شده اند.

======================
این تاپیک مربوط به درس «بحران هویت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «بحران هویت»)

2 Likes

بله دوست عزیز
انگشت شمار میشه، میتونید این قسمت از متن رو ویرایش بزنید چون این قابلیت در اپلیکیشن زبانشناش وجود داره و بعد از تایید در اپ اعمال میشه

2 Likes