تالار زبانشناس

Because they are quite niche

معنی niche رو میخواستم

==================
این تاپیک مربوط به درس« دوازده فعل عبارتی در مورد عشق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
پکیج: « انگلیسی با استاد لوسی » سرفصل: « گرامر انگلیسی با لوسی »

2 Likes

interesting to=niche

1 Likes

با سلام

Some are more basic, some are more common, should I say, and some are more advanced. Then if you use these in exams like IELTS and the first in the advanced Cambridge exams, then you should get a good response because they’re quite niche.

فکر می کنم اینجا معنی مناسب رو هم میتونه بگیره…suitable

2 Likes

niche یعنی جایگاه، موقعیت مناسب
چون آنها در جای مناسب (موقعیت مناسب یا جایگاه مناسب) هستند یا قرار دارند

4 Likes