تالار زبانشناس

سوال درمورد درس هملت

سلام ایامیشه اهنگ فیلم هاروقطع کرد🤔

2 Likes

سلام شبتون بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus:تااونجای که من اطلاع دارم نه :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus:
ارجاعتان میدهم به جناب @hnaseri و جناب @golmirzaei این دو عزیز طراحان برنامه هستند بهتر میتوانند راهنمایتان بکنند.موفق و پایدار باشید :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

سلام صبحتون بخیروشادی ممنونم:rose::rose::rose::rose:⚘:tulip::tulip::tulip::tulip:

1 Likes