تالار زبانشناس

جملات زیباومفید😊

%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%87%D8%AF

9 Likes

2 posts were merged into an existing topic: جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی

سلام وقتتون بخیروشادی :tulip::cherry_blossom::bouquet::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:
ممنون بابت این تاپیک و زیباتون :tulip::cherry_blossom::bouquet::rosette::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom:اماچنین تاپیکی طراحی شده به تاپیک زیر مراجعه کنید

جملات زیبا و سخنان بزرگان

گنجینه انگیزشی

3 Likes

ممنونم بابت راهنماییتون چشم😍

3 Likes

اختیار داریندخواهش میکنم :cherry_blossom::bouquet::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::blossom:عزیز هستیند :cherry_blossom::bouquet::rosette::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:روشن :tulip::cherry_blossom::bouquet:خدا محافظ چشمهاتون باشه :pray::pray::pray::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::sunflower::hibiscus:

1 Likes

زنده باشید خانم خوشگلم:kissing_heart::kissing_heart:

3 Likes

A post was merged into an existing topic: جملات زیبا و سخن بزرگان به زبان انگلیسی