تالار زبانشناس

نحوه سطح بندی در زوم؟

سلام بر دوستان
نحوه سطح بندی و گام به گام آموزش در اپ زوم به چه نحوی است

2 Likes

سلام
از ایشون بپرسین @hnaseri

2 Likes