تالار زبانشناس

معنی این جمله لطفا

it will make your time less


این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « رانندگی »

2 Likes

اگر بخوام کلی بگم میشه زمانت کم میشه.
جملات قبل و بعدش رو بزاری بهتر میشه راهنمایی کرد

5 Likes

کلی نباید بگید جز به جز توضیح بدید دوستان متوجه شن آرمینا :rofl:

4 Likes

چشم بانوووووو.ولی جزئیش باید جملات قبل و بعدش باشه.اخه اونقدر با سواد نیستم که من

4 Likes

ساطوریت میکنمااا سواد دار شو

3 Likes

In other words, if you go to jail, it will make your time less,

به عبارتی اگر به زندان بروید، این (زندان رفتنه) از وقتت (فرصتت برای زندگی کردن) کم خواهد کرد

4 Likes

ممنون . نمیتونستم جملشو درک کنم :heart_decoration::heart_decoration:

3 Likes

معنی لغت به لغتش میفهمیدم ولی درست میفرمایید در متن بایست بررسی شه. یکی از دوستان متنو میشناختن پاسخ دادن :cherry_blossom:

3 Likes

سلام ، ترجمه اش میشه : اون (زندان) از زمانت کم میکنه

2 Likes

اپممنون از پاسخت دوست خوب :cherry_blossom::cherry_blossom:

2 Likes

خواهش می کنم جونم :pray::pray::pray:

1 Likes