تالار زبانشناس

معنی be off در این جمله چیست؟

they were off.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes

به معنای ترک کردن یا رها شدن میشه

4 Likes