تالار زبانشناس

معنی headed در این جمله چیه؟ she headed quickly to the palace

معنی headed در این جمله چیه؟ she headed quickly to the palace.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

5 Likes

سلام

واژه ی مورد نظر شما، headed، گذشته فعل head هست به معنای:

رفتن در جهتی خاص…به سمت جایی رفتن

to go in a particular direction

11 Likes

سلام دوست عزیز

اینجا معنی حرکت کردن میده، مثل جمله زیر:

but she headed for the stairs.

معنی این جمله هم میشه: او سریع به سمت قصر راه افتاد (حرکت کرد)

8 Likes