تالار زبانشناس

معنی going

he was going to take the goose
اومیخواست غاز را بردارد
معنی going چی میشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام

همیشه برا نشون دادن استمرار از فعل ing دار استفاده می شه

برا زمان گذشته، فعل کمکی was/were به همراه فعل اصلی که ing دار شده
و برا زمان حال، am/is/are به همراه فعل اصلی که ing دار شده

و در مورد فعل go…am/is/are going to

3 Likes