If it weren't

در جمله یif it weren’t for those three magic beans آیا نباید it wasn’t میبود؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 پسندیده

اینم پاسخ عالی از پروین جان @pari

9 پسندیده