ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید»

ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید»
0.0 0

#21

ممنون عالی بود واقعا برای یادگیری انکلیسی بزرگترین انگیزه عشق به زبان انگلیسی هستش برای هدفی که دنبال میکنیم.
مرسی