تالار زبانشناس

ناهماهنگی کامل صوت و متن مرشد و مارگاریتا

ناهماهنگی کامل صوت و متن مرشد و مارگاریتا


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « مرشد و مارگریتا »

3 Likes

فکر کنم این کتاب ترجمه شده باشه؟ بعد فایل صوتی مال ترجمه خاصی هست و متن برای یه ترجمه دیگه.

2 Likes