تالار زبانشناس

کاربرد as در داستان the ugly duckling

روی لینک بالا بزنید و جواب ها را ببینید

9 Likes