تالار زبانشناس

Already در جمله

سلام
رز گفت: «ولی اون که ثروتمنده.»

‘But he’s already rich,’ said Rose.

معنی already تاکنون است این کلمه چجور معنی شده

همچنین splat

هم چاله بزرگی کشید و تالاپ!

So she painted a big hole, and splat!

Splat چی هستش؟ تو دیکشنری میله تزئینی پشت صندلی اورد!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم » متن تاکید شده

3 Likes

در مورد اسپلت قبلا جواب های زیادی دادن اگر سرچ میکردینمعنی کلمه splat چیست؟
و در مورد already
معنیش میشه این
We use already to emphasise that something was completed before something else happened. It is often used with the present perfect or past perfect:
برای تاکید بر اینکه چیزی قبلا کاملا انجام شده بکارش میبرن
مثلا در جمله شما منظورش اینکه
پادشاه که از قدیم پولدار بوده و هنوزم پولداره

5 Likes

می تونه حالا یا در حال حاضر هم معنی بده…already

Already can also mean now:

It’s bad enough already – don’t make it any worse.

4 Likes

سعی کنید از دیکشنری انگلیسی هم کمک بگیریدو کم کم عادت کنید به استفاده از اون

برخی پرسش ها قبلا توسط زبانشناسای دیگه تکرار شده…می تونید از بخش جست و جوی سایت,گوشه بالا, سمت چپ جمله, عبارت یا واژه ی هدف تون رو سرچ کنبدو از توصیه ها و نکات سایرین بهره ببرید.

موفق باشید

پ.ن

یکی دیگر از معانی splat

splat in British 2

(splæt )

noun

a wide flat piece of wood, esp one that is the upright central part of a chair back

4 Likes