تالار زبانشناس

فرق sleep با asleep چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

10 Likes

کلمه sleep فعل هست، یعنی خوابیدن. میتونه بعنوان اسم هم بکار بده. یعنی خود خواب

کلمه asleep صفت هست، یعنی خوابیده، به خواب رفته

17 Likes

بله متوجه شدم خیلی ممنون

4 Likes