تالار زبانشناس

کاربرد as تو جمله آخر

چرا تو جمله آخر در حالی که از لحاظ معنی میتونسته as the, رو به کار نبره از این دو حرف استفاده کرده؟؟ یا شاید معنیش فرق میکنه با وقتی که استفاده نشه. میشه برام توضیح بدین

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

اینجا توضیح دادم:

1 Likes